شرکت  وانت بیسیم تهران بمنظور خدمات دهی آسانتر و تسهیل در امر مسافرت مشتریان خود نسبت به اخذ نمایندگی رسمی صدور گواهینامه بین المللی اقدام نموده است و در این راستا صدور گواهینامه بین المللی به 7 زبان رسمی دنیا بدون نیاز به امتحان مجدد رانندگی و تنها با یک تماس نماینده ما بدون نیاز به حضور شما در محل این شرکت اقدام به اخذ مدارکشناسایی معتبر و تکمیل فرم و بعد از مراحل ثبت نام گواهینامه رسمی صادر و مجدداً مدارک مسترد میگردد.

گواهینامه های بین المللی یکساله با مبلغ ۱۴۱/۰۰۰۰ ریال

گواهینامه های بین المللی یکساله خودرو و موتور سیکلت ۱۶۳/۰۰۰۰ ریال

گواهینامه های بین المللی سه ساله ۴۱۴/۰۰۰۰ ریال میباشد.

ضمناً مدارک مورد نیاز عبارتند از:

  1. عکس 4*3 تمام رخ و برای خانمها (حجاب اسلامی)
  2. ارائه اصل و تصویر صفحه اول گذرنامه
  3. تکمیل فرم درخواست صدور گواهینامه و درج تاریخ تولد به میلادی  و به صورت انگلیسی (زبان) الزامی می باشد.
  4. ارائه اصل کارت ملی
  5. ارائه اصل گواهینامه رانندگی