قوانین و مقررات حمل بار

1 _چنانچه فرستنده بار و یا کالاو یا اثاث آدرس خود یا گیرنده را بطور کامل در این توافقنامه اعلام نکرده باشد بطوریکه تحویل محموله ،بار،اثاث و…مقدور نگردد و یا گیرنده از دریافت محموله ارسالی خودداری نماید فرستنده مکلف به تحویل گرفتن محموله عودتی خود بوده و متعهد به پرداخت هزینه رفت و برگشت و اتلاف وقت وی بعد از کسر 15 دقیقه به تناسب زمان معطلی خواهد بود.

2 _ چنانچه فرستنده بر خلاف اظهارات خود محموله ای را که حمل آن برابر مقررات و قوانین جاری کشور ممنوع میباشد ارسال نماید نظیر مواد مخدر و …مسئولیت پاسخگویی قانونی آن در کلیه مراجع اداری و قضایی ذیر بط مستقما به عهده وی بوده و باید خسارتی را که بر اثر این امر به دفتر وارد آمده است جبران نماید بدهی است فرستنده کالا مسئولیت کلیه عواقب آن را بر عهده میگیرد

3 _ فرستنده مکلف است هنگام تحویل محموله خود نوع و ارزش تقریبی آن را اعلام نموده تا در حمل آن دقت لازم بعمل آید در غیر این صورت دفتر هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارد ه به محموله و….را نخواهد داشت

4 _ چنانچه زمان بارگیری و تخلیه هر کدام بیش از 30 دقیقه بطول بیانجامد مشتری موظف است پس از هماهنگی با دفتر به ازای هر 15دقیقه اتلاف وقت وقت مبلقی بر حسب تعرفه ساعت به راننده به عنوان معطلی پرداخت نماید

5 _ مسیرهایی که خارج از مسیر ذکر شده در بارنامه قید  شده باشد مشمول هزینه اضافی می گردد همچنین اضافه بار و سنگینی بار و برگشت کار یا برگشت به فرستنده نیز مشمول هزینه اضافی میگردد

6 _ مدت اعتبار این برگه یک هفته میباشد

7 _ مشترک ملزم به دریافت نسخه ی فرستنده و نگهداری آن تا حصول اطمینان از انجام امور محموله میباشد . همچنین مشترک یا گیرنده اخذ نسخه موظف به پرداخت مبلغ مندرج در بارنامه به عنوان کرایه به راننده میباشد

8_ دفتر در رابطه با صدمات و پیامدهای احتمالی و خاص شامل فقدان درآمد سودها و یا استفاده از محتویات و از دست دادن شانس و فرصت ها یا دیگر صدمات غیر مستقیم که فقدان آسیب یا تغییر تحویل نادرست و یا تحویل ندادن محموله فرستنده ایجاد می شود . مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر راننده از احتمال بروز این صدمات آگاهی داشته باشد

9 _ تخلیه و بار گیری به عهده مشتری بوده ودر صورت بارگیری و تخلیه توسط راننده و یا کارگر مشمول هزینه اضافه میگردد

10 _ دفتر در قبال بار یا محوله ای که مستقیماً به راننده اعلام شده و به دفتر اعلام نکرده باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارد

11- ما با پروانه کسب به شماره صنفی 0461205624 و تاریخ صدور 1395/11/06 در حال فعالیت می باشیم.

12- وانت بار بیسیم با در اخیتار داشتن وسایل نقلیه متعدد توسط وانت بار و نیسان بارو خاور  حمل و نقل بار و کالا ، اثاث و لوازم و مبلمان منازل و ادارات و … هموطنان عزیز را انجام می دهیم.